Banner

Podgorica, 17. maj 2021.godine – Državna revizorska institucija je sprovela reviziju uspjeha na temu „Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha“.

Podgorica, 15th May, 2021 - The State audit institution today marks the 120th anniversary of the establishment of the Main State Control as a special accounting and court body for public finance control of the Principality of Montenegro.

Podgorica, 12. maj 2021. godine – Predstavnici DRI su prisustvovali sastanku revizorskih timova VRI Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Italije i Slovenije povodom sprovođenja paralelne revizije uspjeha (PPA) na temu „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“.

Podgorica, 12. maj 2021. godine – Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici prvog redovnog zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine na kojoj je prisustvovao predsjednik Senata, dr Milan Dabović i senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Podgorica, 07. maj 2021.godine – Član Senata dr Branislav Radulović i načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na Osmoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je razmatran  Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021.godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Podgorica, 05. maj 2021. godine - Predsjednik Senata dr Milan Dabović i  senator Nikola N. Kovačević su učestovali na sedmoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode na kojoj je razmatran Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2021. godinu i Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu za budžetske potrošačke jedinice  iz oblasti ljudskih, manjiskih prava i sloboda.

Podgorica, 4th May, 2021 – President of the Senate, PhD Milan Dabović, members of Senate Nikola N. Kovačević and Zoran Jelić and state auditor – head of sector I Mihaela Popović have participated at the 10th session of the Committee on economy, finance and budget, which has focused on considering Proposal for the Law on the Final Budget Account of Montenegro for 2019 and Audit Report of the Proposal for the Law on the Final Budget Account of Montenegro for 2019.

Podgorica, 29th April 2021 - The State Audit Institution has conducted performance audit on the theme of „Efficient response management in case of sudden pollution on the Adriatic Sea”.

Podgorica, 28th April, 2021 - Members of the Coordination group, member of Senate Zoran Jelić and state auditor - head of sector I Mihaela Popović and member of the Operative group for the Public Financial Management Reform Program, state auditor - head of the department for international cooperation Marija Zugic have participated at the Follow up meeting on the status of implementation of 2020 PFM Dialogue Conclusions between the Government of Montenegro and Directorate-General for European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR) on 26th April in video conference format.

Podgorica, 16th April 2021 - The State audit institution has participated in the peer-review mission of the European Commission, which was dedicated to assessing the progress and functioning of the Agency for prevention of corruption.

Podgorica, 14th April 2021 - Delegation of the State audit institution of Montenegro, led by President of Senate, Milan Dabović PhD and member of Senate, Zoran Jelić, general secretary of the Institution, Dobrila Glomazić and state auditor - head of the Department for international cooperation Marija Žugić have participated at the XI EUROSAI Congress – Congress of the European organization of supreme audit institutions, which has been organized in virtual format.

Podgorica, 14th April 2021 – At the request of the State audit institution, the Ministry of finance and social welfare, on 7th April 2021, has submitted the Proposal Law on the final account of the Budget of Montenegro for 2019, adopted at the 17th session of the Government, held on 30th March 2021.

Page 15 of 71