Banner

Podgorica, 28th June, 2021 - State auditors Lidija Matović and Milan Popović have attended the third online workshop - audit of COVID-19 related expenditures, organized in cooperation with SIGMA for the Network of SAIs of candidate countries and potential candidates to EU and European court of auditors.

Podgorica, 25. jun 2021. godine – Visoka delegacija Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske u sastavu predsjednik g. Tzvetan Tzvetkov i potpredsjednica gđa Goritsa Grancharova-Kozhareva je boravila u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Pored članova delegacije Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske, zvaničnom prijemu prisustvovala je ambasadorka Repubike Bugarske u Crnoj Gori, Nj.E. gđa Meglena Plugčieva i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, g. Vladimir Joković.

Podgorica, 18th June, 2021 - State auditor - head of sector I, Mihaela Popović and state auditor - head of Department, Ivan Marojević have participated in the conference „How to strengthen parliamentary control of budget processes: the relationship between parliament, fiscal councils and audit institutions” organized by the Service of the Parliament of Montenegro and the European Center for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD).

Podgorica, 10th June, 2021 – The State audit institution has participated in the Kick off meeting on conducting the cooperative audit of the EUROSAI Task force on municipality audit - ' Own revenues for providing quality services to the citizens during pandemic”.

Podgorica, 8th June, 2021 - State auditor - Head of sector II, Blažo Savković and state auditor -head of the Department for international cooperation, audit of EU funds, standards, strategic development and relations with the Parliament, Government and public, Marija Žugić have participated at the e-seminar of the EUROSAI Project Group " Follow-up of the implementation of audit recommendations".

Podgorica, 7th June, 2021 - Representatives of the SAI have engaged in the training programme on the creation of infographics and data visualization supported by the Westminster Foundation for Democracy.

Podgorica, 03. jun 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu

Podgorica, 31. maj 2021.godine – U skladu sa Zaključcima Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore, od 07.05.2021. godine, a u vezi sa realizacijom preporuka datih od strane DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu, DRI obavještava javnost da je Uprava policije blagovremeno, dana 31. maja t.g. dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije,  datih od strane  DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu.

Podgorica, 28th May, 2021 – The SAI of Montenegro has participated with the audit staff of the SAIs of Bosnia and Herzegovina and Kosovo at the third online workshop on "Quality control and quality assurance" from 24th and 28th May with the expert support of the National audit office of Sweden.

Podgorica 20.maj 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na Obuci  za revizore o otkrivanju prevara i korupcije kroz proceduru revizije, koju je organizovala Programska kancelarija Savjeta Evrope – Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala,  19. i 20. maja u Kolašinu.

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021.godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Podgorica, 17. maj 2021.godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović je prisustvovao 12. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je obavijestio da je Državna revizorska institucija 14. aprila dostavila Odboru shodno članu 44 Zakona o DRI i 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti informaciju o analizi indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Page 14 of 71