Banner

Podgorica, 26.oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu.

Podgorica, 25.oktobar  2021.godine – Državna revizorska institucije je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2020. godinu.

Podgorica, 22.oktobar 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije za 2020. godinu.

Podgorica, 21. oktobar 2021. godine – Senat Državne revizorske institucije je na 363. sjednici, održanoj 21. oktobra t.g. razmatrao Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, Poglavlje 32 – Finansijska kontrola.

Podgorica 21.oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu.

Podgorica, 20.oktobar 2021.godine  -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Šavnik za 2020. godinu.

Podgorica, 19. oktobar 2021. godine – Vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije su sprovedele paralelnu reviziju uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“ s ciljem ispitivanja efikasnosti vlada u sprečavanju i upravljanju sistemima odgovora u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru.

Podgorica, 19.oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokrata Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 18.oktobar 2021.godine -  U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, DRI je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini.Nadležni Kolegijumu u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola Kovačević, senator i član Kolegijuma  je u skladu sa nalazima datim u Izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini, usvojio sljedeće:

Podgorica, 15. oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2020. godinu.

Podgorica, 14. oktobar 2021. godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijski izvještaj za 2020. godinu i reviziju pravilnost poslovanja JU „Crnogorsko narodno pozorište“.

Podgorica, 13 oktobar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Page 11 of 71