Banner

Varšava, 30.novembar 2022.godine - Delegacija DRI u sastavu dr Branislav Radulović, član Senata DRI i Jadranka Delibašić, rukovoditeljka odjeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha, učestvuje na godišnjoj Konferenciji EUROSAI u Varšavi posvećenoj zaštiti životne sredine, koju organizuje VRI Poljske kao domaćin EUROSAI EWGEA Annual Meeting.

Podgorica, 17.novembar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja RTCG.

Rio de Žaneiro, 15.novembar 2022.godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na XXIV Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, na čelu sa predsjedavajućim Senatom, senatorom Nikolom N. Kovačevićem učestvovala je na XXIV Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), koji je održan u Rio de Žaneiru, u periodu 9-11. novembra 2022. godine.

Podgorica, 10.novembar 2022.godine – U okviru misije Svjetske banke povodom zajma za razvojne politike, predstavnici DRI u sastavu: sekretarka Dobrila Glomazić, državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović i državni revizor – načelnik u sektoru V Vladan Perović, održali su sastanak sa predstavnicima Svjetske banke, Markom Šifbauerom, višim ekonomistom, Zeinom Alšarkas, ekonomistkinjom, Majom Murišić i Gauravom Joshispecijalistom iz oblasti zaštite životne sredine.

Podgorica, 8. novembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu u kojem je izdala ukupn 20 preporuka.

Podgorica, 07.novembar 2022.godine – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za državnog revizora, Državna revizorska institucija organizuje decembarski ispitni rok za polaganje ispita za Državnog revizora.

Podgorica, 07.novembar 2022.godine  - Državna revizorska institucije je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu  (II izvještaj)

Podgorica, 1. novembar 2022. godine - Državna revizorska institucija objavila je Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar  2021 – oktobar 2022. godine. Tim povodom, organizovana je konferencija za medija, kako bi se predstavili utvrđeni nalazi i realizovane aktivnosti Državne revizorske institucije iz Godišnjeg izvještaja.

Podgorica, 1. novembar 2022. godine – Predsjedavajući Senatom, senator Nikola N. Kovačević sa saradnicima, državnom revizorkom Tanjom Dragović i rukovodiocem Kancelarije za javne nabavke, arhivsko i kancelarijsko poslovanje Radovanom Šćepanovićem sastao se sa timom Svjetske banke, Tanvir Hossain i  Sanda Jugo, specijalistima za nabavke i Milanom Lakićevićem, ekonomistom na temu procjene sistema javnih nabavki kroz primjenu MAPS alata.

Podgorica, 31. oktobar 2022.godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju njene misije i nadležnosti.

Podgorica 28. oktobar 2022. godine - Senat Državne revizorske institucije je na 410. sjednici Senata usvojio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine.

Podgorica 28.oktobar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Prave Crne Gore za 2021. godinu.

Page 1 of 74