Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu

Podgorica, 24. jul 2013. - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013.godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Zavoda za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima.

 

Revizija Zavoda imala je za cilj izricanje mišljenja o pouzdanosti i tačnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu i usklađenosti poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima, kao i ocjenu unutrašnjeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Državna revizorska institucija u predmetnoj reviziji obavila je opštu reviziju (reviziju pravilnosti).

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i analize podataka o poslovanju Zavoda, nadležni Kolegijum DRI izražava uslovno mišljenje na finansijski izvještaj Zavoda i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima i ekonomičnost poslovanja.

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao 15 preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu