Baner

Misija SIGMA-e povodom sprovođenja ocjene saradnje sa ključnim spoljnim zainteresovanim stranama

Podgorica, 23. septembar 2022. godine - U cilju izrade Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije za period 2023 – 2027. godine, Državna revizorska institucija je uz ekspertsku podršku SIGMA-e – Zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije  sprovodi ocjenu saradnje DRI sa ključnim spoljnim zainteresovanim stranama, koja će joj pomoći da stekne razumijevanje o iskustvima, percepciji i očekivanjima spoljnih zainteresovanih strana u vezi sa radom DRI.Tim povodom, eksperti SIGMA-e su održali sastanke sa predstavnicima ključnih spoljnih zainteresovanih strana – Skupština, Ministarstvo finansija, subjekti revizije koji su uzorkom obuhvaćeni, predstavnici organizacija civilnog sektora, medija i akademske zajednice. Tokom sastanaka sa različitim predstavnicima zainteresovanih strana, razgovaralo se o različitim aspektima saradnje – značaju uloge i rada DRI, uticaju i relevantnosti rada DRI, kvalitetu izvještavanja i komunikaciji sa različitim ciljnim grupama.

Završnom sastanku povodom sprovođenja ocjene saradnje sa ključnim spoljnim zainteresovanim stranama prisustvovali su predsjedavajući Senatom – senator Nikola N. Kovačević, senator Zoran Jelić, sekretarka Institucije Dobrila Glomazić i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju i saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić.

Pored intervjua koji su organizovani, u narednom periodu DRI će u saradnji sa ekspertima SIGMA-e uputiti e-istraživanja drugim ključnim predstavnicima zainteresovanih strana kako bi se proširio obuhvat ocjene.