Baner

Predstavnik DRI na V Konferenciji Evropske organizije vrhovnih revizorskih institucije (EUROSAI) za mlade

Stokholm, 22.septembar 2022.godine - Državni revizor – rukovodilac Odjeljenja za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Špiro Mijović učestvovao je na petoj Konferenciji Evropske organizije vrhovnih revizorskih institucije (EUROSAI) za mlade koja se održala u Stokholmu u periodu od 12-15. septembra t.g.

Tema konferencije bila je eksperimentalna kultura u društvu koje se brzo mijenja. Da bi se prilagodili novim okolnostima, VRI moraju biti inovativne, moraju pronaći nove metode i načine rada, a da pritom uvijek bude pouzdan i nezavisan akter.


Državni revizor je prisustvovao radionicama, koje su bile organizovane u okviru ove konferencije, na sledećim temama: upravljanje stresom na poslu, radno okruženje u budućnosti VRI, analiza podataka u finansijskoj reviziji, kako će se vršiti revizija u budućnosti.

Domaćin ove Konferencije bila je Nacinalna kancelarija za reviziju Švedske (SNAO).