Baner

Saopštenje za javnost povodom požara u prostorijama Državne revizorske insitutcije

Podgorica, 13.septembar 2022.godine – U prostorijama koje koristi Državna revizorska institucija, dana 24.maja 2022.godine izbio je požar koji je prouzrokovao veliku štetu na objektu i elektroinstalacijama.

Na zvaničnoj internet stranici DRI je objavljen dopis Osnovnog državnog tužilaštva, u kojem je konstatovano da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kajeg lica za bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, budući da prema prikupijenim podacima i dokazima, uzrok požara se ne moze pripisati umišljaju ili nehatu ma kog lica, već  se u konkretnom radi o slučaju.

Dopis Osnovnog Državnog Tužilaštva