Baner

Predstavnici DRI na radionici „Revizija uspjeha“ u okviru Programa obuke za reviziju uspjeha u organizaciji SNAO Švedske

Stokholm, 12.septembar 2022.godine – Državni revizor načelnik u sektoru II Blažo Savković i državni revizori u sektoru II Milan Popović i Lidija Matović prisustvovati su radionici „Revizija uspjeha“ u okviru Programa obuke za reviziju uspjeha u organizaciji SNAO Švedske, u periodu od 05.do 09.septembra 2022.godine.

U periodu od marta 2021.godine do septembra 2022.godine predstavnici DRI su pohađali program obuke za reviziju uspjeha (šest obuka) i sprovodili reviziju uspjeha uz mentorstvo eksperata iz SNAO Švedske na temu “Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa”.

Sedma obuka, koja je održana uživo u Stokholmu bila je posvećena razgovoru o kontroli kvaliteta i praćenju rezultata revizije uspjeha. Po završetku obuke izvršena je i dodjela sertifikata učesnicima.