Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu (nakon dodatne terenske kontrole)

Podgorica, 28.jul 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila dodatnu terensku kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020.godinu.

Shodno Izvještaju DRI o realizaciji preporuka Tužilaštva od 18.03. 2022.godine, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N.Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović – član Kolegijuma, je u vezi sa kontrolom realizacije preporuka na osnovu dostavljenog Izvještaja o realizaciji preporuka i dokumentacije subjekta revizije i ocjena državnih revizora zaključio da državni revizori izvrše dodatnu kontrolu za preporuke kod kojih postoji odstupanje između statusa preporuka koji je odredio subjekat revizije i ocjene državnog revizora, kao i preporuka  za koje se nije mogao utvrditi status.

Nakon dodatne terenske kontrole od strane Revizorskog tima, nadležni Kolegijum DRI zaključio je da je Tužilaštvo u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovao 29 (dvadeset devet) od ukupno 38 datih preporuka DRI, 1 (jedna) preporuka nije primjenjiva (Ukinut je član 12 Odluke o specijalnom dodatku), dok 8 (osam) preporuka (preporuke koje su djelimično realizovane, u fazi realizacije ili nijesu realizovane) zahtijeva dalje praćenje. S tim u vezi, zaključak Kolegijuma je da Tužilaštvo za 8  preporuka dostavi novi Izvještaj o realizaciji preporuka u roku od 4 (četiri) mjeseca.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti subjeku revizije i skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Tužilaštva za 2020. godinu 

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Tužilaštva za 2020. godinu (infografik)

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu (nakon dodatne terenske kontrole) - aktuelnost