Baner

DRI Crne Gore potpisala Memorandum o saradnji - Paralelna revizija uspjeha sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH

Sarajevo, 19.jul 2022.godine – Državna revizorska institucija Crne Gore i  Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH potpisale su Memoranduma o saradnji za sprovođenje paralelne revizije uspjeha na temu „Upravljanja rijekama“.

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore dr Milan Dabović je istakao značaj teme upravljanja rijekama, i nadu da će ova paralelna revizija rezultirati boljim upravljanjem najznačajnijeg prirodnog resursa i unapređenjem institucionalnog okvira.

Generalni revizor Ureda za reviziju je istakao da paralelna revizija predstavlja način razvijanja kapaciteta revizije uspjeha, te da je značajna prilika za jačanje kompetentnosti, profesionalnosti, održivosti i inovativnosti. Takođe, razmjena znanja i naučenih lekcija kroz projekte paralelne revizije širi horizonte i otvara novi pogled na djelovanje institucija javnog sektora.

Memorandumom o saradnji je predviđeno da potpisnici izvrše revizije u svojim VRI u skladu s mandatom i ciljevima, a da se saradnja odvija u duhu povjerenja i otvorenosti.

Ispred Državne revizorske institucije Crne Gore sastanku su prisustvovali dr Milan Dabović, predsjednik Senata, senatori Nikola Kovačević i Zoran Jelić, državni revizor - načelnik sektora Vladan Perović i državni revizor- rukovodilac odeljenja Željko Nedović. Ispred Ureda za reviziju sastanku su prisustvovali generalni revizor Dževad Nekić, zamjenik generalnog revizora Dragan Kolobarić, šefica Kabineta Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka Aida Đozić i viša revizorka u Sektoru za reviziju učinka Ajsela Tanković.