Banner

Predstavnici DRI na obuci „Vještine prezentacije“

Podgorica, 08. jul 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su obuci „Vještine prezentacije“ u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), u periodu od 07-08.jula 2022.godine.

Cilj radionice je bio da zaposleni DRI unaprijede vještine verbalnog i neverbalnog prezentovanja rezultata rada javnosti, kao i vještine izrade prezentacije.

Trening program je dio zajedničke inicijative i aktivnosti predviđenih Memorandumom o saradnji između DRI i WFD. Glavni cilj ove inicijative jeste podrška odgovornim i transparentnim praksama crnogorskih institucija, a uključuje obezbjeđivanje podrške u poboljšanju komunikacije, saradnje sa Skupštinom Crne Gore, civilnim sektorom, medijima i međunarodnim organizacijama.

Obuku su otvorili g-din Zoran Jelić, član Senata DRI, gđa Ana Milutinović, direktorica Vestminsterske fondacije u Crnoj Gori, i prof. dr  Nenad Vujadinović, predavač.