Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom

Podgorica, 06. jul 2022. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom Uprave za kadrove, kojom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma).

Uprava za kadrove između ostalog je nadležna za vođenje i razvoj centralne kadrovske evidencije o državnim službenicima i namještenicima. Polazeći od značaja Centralne kadrovske evidencije i činjenice da je aktivna u 105 državnih organa, da sadrži podatke o 13.914 službenika i da je 287 lica ovlašćeno za unos podataka, DRI je sprovela reviziju informacionog sistema u cilju sagledavanja efikasnosti i ažurnosti upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom državnih službenika i namještenika.

Revizijom efikasnosti i ažurnosti upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom Uprave za kadrove, Državna revizorska institucija je utvrdila da:

-       povećana efikasnost u radu radu državnih organa u odnosu na prethodnu Centralnu kadrovsku evidenciju, omogućavanjem digitalizacije procesa za upravljanje ljudskim resursima, tako da je povećana efikasnost u radu svih jedinica za upravljanje ljudskim resursima, a samim tim i efikasnost državnih organa.

-       u odnosu na prethodni period kada se Kadrovski plan radio ručno kroz excel tabele, dodavanjem modula za kadrovski plan i digitalizacijom procesa u novoj Centralnoj kadrovskoj evidenciji, svim državnim organima je omogućeno da urade Kadrovski plan na jednostavan način, tako da se podaci iz sistematizacija sami povlače, a unose samo potrebe za naredni period. Upravi za kadrove je u mnogome olakšano objedinjavanje Kadrovskog plana kao i praćenje realizacije istog.

-       pojednostavljivanje procesa, modernizacija i upotreba novih tehnologija, kao i intuitivno korišćenje Centralne kadrovske evidencije, uz redovne obuke za vođenje CKE, korisnička uputstva i video tutorijale, znatno su uticale da se efikasnost u radu sa Centralnom kadrovskom evidencijom.

-       pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u prvom kvartalu 2022. godine: od 105 organa, 99 organa je donijelo usklađene pravilnike, od kojih je 97 organa izvršilo unos pravilnika u CKE, dok dva organa nijesu unijela pravilnike u CKE (Osnovni sud Kolašin i Sud za prekršaje u Bijelom Polju), a šest organa nije donijelo usklađene pravilnike (Državna izborna komisija, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Osnovni sud Žabljak, Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore i Zavod za školstvo).

-       Od 105 državnih organa Kadrovski plan je potvrđen od UZK i donesen kroz Centralnu kadrovsku evidenciju za 87 organa, kod četiri je u izradi (Fond za zdravstveno osiguranje, Osnovni sud Danilovgrad, Uprava za sport i mlade i Uprava za zaštitu kulturnih dobara), dok 14 organa nije donijelo Kadrovski plan (Državna izborna komisija, Fond za obeštećenje, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Osnovni sud Kolašin, Osnovni sud Žabljak, Služba Skupštine Crne Gore, Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, Upravni sud, Vrhovno državno tužilaštvo i Zavod za školstvo), zaključno sa 01.06.2022. godine.

-       Obračun zarada na osnovu podataka iz Centralne kadrovske evidencije je izvršilo 92% od ukupnog broja organa, ali kako je detaljno navedeno u Izvještaju DRI, organi nisu preuzimali podatke za sve zaposlene. Od ukupno 14.908 državnih službenika, za obračun zarada su za 5.060 službenika preuzeti podaci, što je 33,94% ili oko jedne trećine podataka.

-       Unos podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju je povećana, posmatrajući ukupan broj državnih organa, međutim, razlog što ažurnost nije u dovoljnoj mjeri uspješna, je što manji broj državnih organa sa velikim brojem zaposlenih nisu ažurni, a tome doprinose česte promjene organizacije državne uprave koje dovode do problema sa usklađivanjem pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u propisanom roku .

Izvještaj o reviziji Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom u Upravi za kadrove biće dostavljen na upoznavanje: nadležnom organu - Ministarstvu javne uprave i nadležnom odboru Skupštine CG - Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Uprava za kadrove je u roku od 30 dana dužna dostaviti Državnoj revizorskoj instituciji akcioni plan za realizaciju preporuka i u roku od šest mjeseci, izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izdatim preporukama

Konačan Izvještaj o o reviziji Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom u Upravi za kadrove je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji "Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom"