Baner

Zaposleni DRI na obuci - „Revizija pozicija finansijskih iskaza, konsolidovani finansijski izvještaj “

Podgorica, 04.jul 2022.godine –  Zaposleni DRI su u periodu od 29.06.-01.07. prisustvovali obuci na temu „Revizija pozicija finansijskih iskaza, konsolidovani finansijski izvještaj “ koju je održao prof. dr Mirko Andrić.

Cilj ove obuke bio je sticanje znanja zaposlenih uključenih u procesu revizije o procedurama prilikom revizije sredstava i izvora sredstava, prihoda i rashoda, priliva i odliva novčanih sredstava i promjena na kapitalu.

Teme obuke bile su: osnova za sačinjavanje finansijskih iskaza; sastavljanje finansijskih iskaza za privredna društva uključujući i izvještaj o novčanim tokovima; revizija pozicija finansijskih izvještaja; pristup revizora procesu ravizije; prethodna priprema revizora - računovodstvena politika društva; postupci i procedure za prikupljanje dokaza za uvjeravanje u istinitost i objektivnost pozicija bilansa stanja; postupci i procedure revizije za prikupljanje dokaza za uvjeravanje u istinitost i objektivnost pozicija bilansa uspjeha; postupci i procedure revizije za prikupljanje dokaza za uvjeravanje u istinitost i objektivnost  pozicija konsolidovanog finansijskog izvještaja privrednih društava; MRS i MSFI.

Ova obuka je predviđena Planom obuka Državne revizorske instucije za 2022. godinu