Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu

Podgorica, 02. jul 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu.

Predmet revizije je godišnji finansijski izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu.


Cilj revizije je da se izrazi mišljenje o istinitosti i vjerodostojnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ljudskih i manjinskih prava za 2012. godinu.

Institucija je obavila finansijsku reviziju koja podrazumijeva reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu i reviziju usklađenosti poslovanja Ministarstva sa zakonskom regulativom.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj DRI, nadležni Kolegijum po predmetnoj reviziji izražava mišljenje sa kvalifikacijom (uslovno mišljenje). Zbog revizijom utvrđenih znatnih odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uputstva o radu Državnog trezora nadležni Kolegijum na predmetnu reviziju izražava uslovno mišljenje.

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 6 preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu