Banner

Predstavnici DRI na Međunarodnoj CEF-CIPFA konferenciji „Učiniti državne usluge boljim za građane“

Tirana, 29.jun 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović, državni revizor – načelnik u sektoru II Blažo Savković, načelnica Službe za administrativno stručne poslove Dragana Šibalić prisustvovali su Međunarodnoj  CEF-CIPFA konferencija „Učiniti državne usluge boljim za građane“ u periodu od 28-29.juna 2022.godine.

Na konferenciji se razgovaralo o: organizaciono/institucionalnim i računovodstveno/finansijskim aspektma i izvještavanju za bolje upravljanje imovinom javnog sektora; obračunskom računovodstvu i upravljanju imovinom javnog sektora – međuzavisnosti, izazovima i mogućnostima; predstojećim izazovima za upravljanje imovinom i okvirima i praksama finansijskog izvještavanja; korišćenju informacija o imovini javnog sektora za donošenje odluka i odgovornost;  evidentiranju osnovnih sredstava: uloga čuvara imovine, baze podataka o imovini, strateške i organizacione procedure; efikasnom upravljanju imovinom: dugoročne (strateške i upravljačke) u odnosu na kratkoročne (operativne) implikacije; istraživanjima i izvještajima o korupciji i transparentnosti; programima prevencije borbe protiv korupcije; prevenciji korupcije u javnom sektoru.

Na konfernciji su govorili predavači iz Albanije, Kosova, Hrvatske, Slovenije, Novog Zelanda, Italije, Švajcarske i Velike Britanije.