Baner

Senator Kovačević na NDI radionici posvećenoj finansiranju ženskih organizacija unutar političkih subjekata

Podgorica, 10. jun 2022. godine - Senator Nikola N. Kovačević je učestvovao na radionici na temu finansiranja ženskih organizacija unutar političkih subjekata u okviru „Gender, Money and Politics“ u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Olof Palme International Centra.


Na radionici se razgovaralo o studijama slučaja iz zemalja regiona -- Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije u oblasti finansiranja ženskih organizacija unutar političkih partija.

Senator Kovačević je upoznao sve prisutne sa dosadašnjim radom Državne revizorske institucije Crne Gore u oblasti revizije godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata s posebnim osvrtom na finansiranje ženskih organizacija unutar političkih subjekata. Novim Zakonom o finansiranju političkih subjekaata i izbornih kampanja utvrđena je raspodjela budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima.

Senator Kovačević je istakao da je Državna revizorska institucija kroz revizije Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2020. godinu utvrdila da godišnji konsolidovani finansijskih izvještaji političkih subjekata ne sadrže poseban Izvještaj o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje rada ženske organizacije, kao i da su pojedini politički subjekti trošili opredijeljena sredstva za rad ženskih organizacija iako nijesu donijeli statut istih. Ministarstvo finansija je realizovalo preporuku Državne revizorske institucije i sredinom marta tekuće godine donijelo Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političkog subjekta, koji između ostalog sadrži formu posebnog izvještaja za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija.

Evidencija DRI o dostavljenim godišnjim konsolidovanim finansijskim izvještajima političkih subjekata za 2021. godinu pokazuje da su od ukupno 49 dostavljenih godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2021. godinu posebne izvještaje o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija dostavila 29 politička subjekta (20 sadrži podatke o finansiranju ženskih organizacija, a 9 obrazaca ne sadrži podatke o finansiranju ženskih organizacija), dok 23 politička subjekta nijesu dostavila godišnje konsolidovane finansijske izvještaje.

Senator Kovačević je izjavio da će se način i namjena utroška sredstava za finansiranje rada ženskih organizacija iskazanih u dostavljenim posebnim izvještajima političkih subjekata biti između ostalog predmet revizije godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2021. godinu. On je dodao da je Državna revizorska institucija uputila Agenciji za sprječavanje korupcije spisak političkih subjekata, koji nijesu dostavili posebne izvještaje o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima ili su dostavili nepopunjen obrazac.