Baner

Konsultativno saslušanje povodom Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji - Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“

Podgorica, 07.jun 2022.godine - Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 14. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na kojoj je održano konsultativno saslušanje povodom Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji - Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha  „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“.

Senator dr Branislav Radulović je prezentovao ključne nalaze iz Izvještaja o kontrolnoj reviziji - Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha  „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“.

Senator dr Radulović je istakao da je DRI izvršila kontrolu efikasnosti realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara” i da je subjektima revizije DRI dala 42 preporuke (69 preporuka - S obzirom da je devet preporuka dato Jedinicama lokalne samouprave, a uzorkom su obuhvaćene četiri opštine, kontrolnom revizijom je kod opština je izvršen pregled 36 preporuka), od kojih je: 11 preporuka realizovano, 18 preporuka djelimično realizovano; 17 preporuka je u fazi realizacije a 23 preporuke nijesu realizovane.

Senator dr Radulović je takođe istakao da je DRI nakon sproveden revizije utvrdila da Crna Gora još uvijek nema uspostavljen dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara.

Pozvani subjekti revizije su upoznali Odbor sa problemima sa kojima se srijeću, a koji se odnose na: difuzan i nedovoljno efikasan sistem koordinacije, nedovoljno sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara, neadekvatno upravljanje šumama kao resursom, nedostatak adekvatne opreme, nepotpunu primjenu zakonodavnog i strateškog okvira, preopterećenost šumara, pitanje koncesija i upravljanje područjima od strane koncesionara, potrebu reforme šumarskog sektora, nisku stopu procesuiranja lica koja uzrokuju požare i niske kazne za one koji bivaju procesuirani, plaćanje taksi za korišćenje putne infrastrukture, nedostatak finansijskih sredstava i kadrovskih kapaciteta.