Banner

Stručna podrška DRI i posvećenost Ministarstva u realizaciji revizorskih preporuka iz konačnog Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Podgorica, 02. jun 2022. godine - U cilju efikasnije realizacije revizorskih preporuka iz konačnog Izvještaja DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu, danas je održan sastanak sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem i njegovim saradnicima.

U ime Državne revizorske institucije, sastanku su prisustvovali rukovodilac nadležnog Kolegijuma senator Zoran Jelić sa članom Kolegijuma, predsjednikom Senata dr Milanom Dabovićem, načelnikom u sektoru III Veselinom Uroševićem i državnim revizorom Sinišom Čađenović.Rukovodilac nadležnog Kolegijuma senator Zoran Jelić je ukratko upoznao ministra sa nalazima iz predmetnog izvještaja i obavezom Ministarstva na izradi Plana aktivnosti za realizaciju datih preporuka i Izvještaja o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u obavezi dostaviti Plan aktivnosti Državnoj revizorskoj instituciji do 10. juna t.g, dok Izvještaj o realizaciji preporuka do 10. novembra t.g.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma je iskazao zahvalnost Državnoj revizorskoj instituciji na inicijativi za organizovanje predmetnog sastanka, kao i spremnosti da pruži stručnu podršku Ministarstvu u izradi Akcionog plana. Tokom sastanka, ministar je poručio da veoma cijeni ulogu i profesionalizam u radu Državne revizorske institucije, jer se kroz objektivnu kontrolu DRI najbolje čuva integritet subjekata revizije i države. On je istakao da će Ministarstvo uložiti napor da u što kraćem periodu ispravi sve nepravilnosti i slabosti uočene u Izvještaju o reviziji.

Predsjednik Senata dr Milan Dabović je ovom prilikom naglasio da ovaj sastanak predstavlja pozitivan signal o odlučnosti Ministarstva da ispuni sve preporuke u cilju unapređenja svog rada i poslovanja. Državna revizorska institucija ostaje otvorena za profesionalnu saradnju i podršku predstavnicima Ministarstva u ispunjavanju obaveza na planu izrade Akcionog plana.