Baner

Šef Delegacije Evropske unije, Ambasador Mitja Drobnič u posjeti Državnoj revizorskoj instituciji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Dana 21. juna 2013. godine, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak s šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem, što ujedno predstavlja i prvu zvaničnu posjetu ovoj Instituciji.

Na sastanku sa g-dinom Drobničem ponovljen je značaj Državne revizorske institucije u procesu evropskih integracija za Crnu Goru, kao i značaj njene uloge u sistemu javnih finansija.

Tokom sastanka s članom Senata, dr Branislavom Radulovićem razgovaralo se o ključnim pitanjima za pregovaračko poglavlje 32. Finansijska kontrola, koja se tiču obezbjeđenja funkcionalnog imuniteta Predsjednika i članova Senata DRI u Ustavu Crne Gore kao i osiguranja finansijske nezavisnosti Institucije u Zakonu o DRI u skladu s važećim međunarodnim revizorskim standardima.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasador Mitja Drobnič je iskazao punu podršku Državnoj revizorskoj instituciji vezano za značaj daljeg procesuiranja izmjena i dopuna Zakona o DRI s cilljem obezbjeđenja pune finansijske nezavisnosti Institucije.

Član Senata, dr Branislav Radulović takođe je razgovarao s šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori o pitanjima koja se tiču razvoja kapaciteta i popune upražnjenih mjesta u Senatu DRI.

U zvaničnoj delegaciji pored Ambasadora Mitje Drobniča, na sastanku je prisustvovao i projektni menadžer za unutrašnje tržište Delegacije EU u Crnoj Gori, gđa Donka Prodanova.

Služba za informisanje DRI