Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Crnogorsko narodno pozorište za 2020. godinu

Podgorica, 02.jun 2022.godine- Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju  o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Crnogorsko narodno pozorište za 2020. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N Kovačević (član Kolegijuma) zaključio je da je JU Crnogorsko narodno pozorište u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI  sprovela aktivnosti na realizaciji datih preporuka i za najveći broj preporuka ocijenio da su realizovane.  Nadležni Kolegijum DRI je zaključio da JU Crnogorsko narodno pozorište je realizovalo 13 od ukupno 14 datih preporuka, odnosno 93%, pa nije potrebno dalje pratiti proces realizacije preporuka kod ovog subjekta revizije.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Crnogorsko narodno pozorište za 2020. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Crnogorsko narodno pozorište za 2020. godinu