Banner

Bilateralna posjeta Državnom zavodu za reviziju Republike Sjeverne Makedonije

Skoplje, 02. jun 2022. godine – U okviru realizacije projekta sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa senatorima Nikolom N. Kovačević i Zoranom Jelićem, boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom zavodu za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, od 30-31. maja 2022. godine u Skoplju.


Tokom posjete predstavnici DRI Crne Gore imali su priliku da sa kolegama iz DZR Republike Sjeverne Makedonije razgovaraju o komunikaciji, transparentnosti, radu na sažecima revizorskih izvještaja, saradnji sa Skupštinom i upotrebi društvenih mreža u promovisanju glavnih revizorskih nalaza.

Senator Kovačević je istakao da je bilateralna saradnja sa Državnim zavodom za reviziju Republike Sjeverne Makedonije zasnovana na dugogodišnjem prijateljstvu i uzajamnoj podršci u pitanjima od zajedničkog interesa. „Državna revizorska institucija Crne Gore je u fazi realizacije projekta sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju, i u narednom periodu fokus DRI će biti na izradi Procedura komunikacije sa medijima, Smjernica za prezentovanje Godišnjeg izvještaja kao i na izradi rezimea izvještaja o reviziji kroz primjenu inovativnih tehnika i alata, dodao je senator Kovačević.

 

Glavni državni revizor DZR Republike Sjeverne Makedonije g. Maksim Acevski je izrazio zadovoljstvo dvodnevnom bilateralnom posjetom navodeći da je DZR otvorena i spremna da podijeli i predstavi sve uspješne inovacije u svom radu i rezultate postignute u procesu revizije.

Aktivnost je organizovana u saradnji WFD Kancelarije u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao jedna od inicijativa predloženih tokom regionalne konferencije o reviziji koja je organizovana u martu 2022. godine.


Skoplje, 02. jun 2022. godine – U okviru realizacije projekta sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa senatorima Nikolom N. Kovačević i Zoranom Jelićem, boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom zavodu za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, od 30-31. maja 2022. godine u Skoplju.