Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 26.maj 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem su subjektu revizije date 4 preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma zaključio je da je Demokratska partija socijalista Crne Gore u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja realizovala 4 (četiri) od ukupno 4 date preporuke DRI. Zaključak Kolegijuma je da preporuke date u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu nije potrebno dalje pratiti.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu i infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2020. godinu (infografik)