Baner

Predsjednik Senata Dabović i senator Jelić na Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija u Pragu

Prag, 25.maj 2022.godine -Predsjednik Senata Državne revizorske institucije dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić, sekretarka Institucije Dobrila Glomazić i državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za međunarodne odnose Marija Žugić učestvovali su na Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) od 22-24. maja u Pragu u organizaciji VRI Češke Republike.

EUROSAI Kongres posvećen je aktivnostima EUROSAI-a na kreiranju platforme za promovisanje i dalji razvoj saradnje među vrhovnim revizorskim institucijama i EUROSAI radnim i projektnim grupama.

„Međunarodna saradnja je u današnjem vremenu postala ključna, posebno kada je riječ o panevropskim temama kao što su zdravstvena zaštita i životna sredina. Cilj EUROSAI organizacije jeste da se na odgovarajući način daju odgovori na izazove modernog doba kako bi se građanima pružila dodatna vrijednost. U tom smislu, podstiču se članice EUROSAI organizacije da bliže sarađuju u pronalaženju novih alata, revizorskih metodologija i procedura“, istaknuto je na Kongresu.

Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali u radu stručnih radionica gdje su razmijenili iskustva u oblasti poreske revizije, primjene međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija i vizualizacije rezultata revizije.

Na marginama EUROSAI Kongresa, članovi crnogorske delegacije su imali više odvojenih bilateralnih susreta sa vrhovnim revizorskim institucijama iz regiona i zemalja članica Evropske unije tokom kojih su razgovarali o pravcima buduće saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa.

Prvi dio XI EUROSAI Kongresa bio je održan u aprilu 2021. godine u onlajn formatu, dok je za stručni dio EUROSAI Kongresa donijeta odluka da se održi 2022. godine kada za to budu stvoreni epidemiološki uslovi.

Državna revizorska institucija Crne Gore je punopravna članica EUROSAI organizacije od 2008. godine. Kao članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, Državna revizorska institucija učestvuje u radu i aktivnostima EUROSAI radnih grupa i to: EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, EUROSAI Radne grupe za informacione tehnologije i EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine.