Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 24.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020.godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 12 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, zaključio je da su Socijaldemokrate Crne Gore u izvještajnom periodu realizovale veći broj preporuka (9 od 12), jedna preporuka nije realizovana, jedna preporuka je djelimično realizovana, a za jednu preporuku državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke. Zaključak Kolegijuma je da Socijaldemokrate Crne Gore za nerealizovanu i djelimično realizovanu preporuku i preporuku za koju se državni revizor nije mogao uvjeriti u status (broj 1,9 i 10) dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i novi Izvještaj o realizaciji preporuka za sve preporuke.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020. godinu i infografik su dostupni n azvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020. godinu (infografik)