Banner

Ministarstvo odbrane realizovalo osam od šesnaest preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu

Podgorica, 24. maja 2022. godine – Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu.

Ministarstvo odbrane je u roku dostavilo DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Nadležni Kolegijum DRI, u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), je na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka i dostavljene dokumentacije subjekta revizije i ocjene statusa realizacije preporuka revizorskog tima zaključio da je od ukupno šesnaest (16) datih preporuka, Ministarstvo realizovao osam (8), djelimično realizovao jednu (1), nije realizovao četiri (4) preporuke, dok se za tri (3) preporuke nije mogao utvrditi status.

Nadležni Kolegijum DRI je zaključio da je Ministarstvo odbrane sprovelo aktivnosti na realizaciji datih preporuka i ocijenio da je 50% preporuka realizovano. Ministarstvo odbrane je u obavezi da dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka za nerealizovane i djelimično realizovane preporuke, dok je za preporuke za koje se nije mogao utvrditi status dužno dostaviti dodatnu dokumentaciju.

Shodno Zakonu o parlametarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, Izvještaj DRI o realizaciji  preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu se dostavlja Odboru za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu