Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu

Podgorica, 17.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj u kojem je subjektu revizije dato 11 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i dvije preporuke drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, zaključio je da Nova srpska demokratija u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI nije dostavila dokaze o realizaciji preporuka DRI, te se Revizorski tim nije mogao uvjeriti u status preporuka. Zaključak Kolegijuma je da državni revizori izvrše dodatnu kontrolu svih preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu, sačine zapisnik i izvijeste nadležni Kolegijum, u roku od 60 dana.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu kao i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu (infografik)