Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu

Podgorica, 12.maj 2022.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila dodatnu terensku kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu.

Shodno Izvještaju DRI o realizaciji preporuka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 07.marta 2022.godine, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N.Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović – član Kolegijuma, je u vezi sa kontrolom realizacije preporuka na osnovu dostavljenog Izvještaja o realizaciji preporuka i dokumentacije subjekta revizije i ocjena državnih revizora zaključio da državni revizori izvrše dodatnu kontrolu za preporuke kod kojih postoji odstupanje između statusa preporuka koji je odredio subjekat revizije i ocjene državnog revizora, kao i preporuka  za koje se nije mogao utvrditi status, sačine zapisnik i izvijeste nadležni Kolegijum, u roku od 60 dana.

Nakon dodatne terenske kontrole od strane Revizorskog tima, nadležni Kolegijum DRI zaključio je da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovao 27 od ukupno 45 datih preporuka DRI, 1 preporuka nije primjenjiva (Zavod za zapošljavanje Crne Gore nije sprovodio Inovirani program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori), dok 17 preporuka (preporuke koje su djelimično realizovane,  u fazi realizacije ili nijesu realizovane) zahtijeva dalje praćenje. S tim u vezi, zaključak Kolegijuma je da Zavod za zapošljavanje Crne Gore za 17  preporuka dostavi novi Izvještaj o realizaciji preporuka u roku od 6 (šest) mjeseci.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji  Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu