Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“

Podgorica, 10.maj 2022.godine - Državna revizorska institucije je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma) je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene statusa realizacije revizorskog tima, zaključio da: četiri  preporuke su djelimično realizovane i jedna preporuka nije realizovana.

Uprava prihoda i carina treba da do 15.11.2022. godine za sve preporuke DRI dostavi novi Izvještaj o realizaciji preporuka.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom - CRPS”