Baner

Održan sastanak sa predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva

Podgorica, 10.maj 2022.godine - Predstavnici Državne revizorske institucije i Vrhovnog državnog tužilaštva, održali su sastanak u prostorijama Državne revizorske institucije na kojem su  razmijenili informacije o statusu predmeta koji su u državnim tužilaštvima formirani povodom dostavljenih Izvještaja Državne revizorske institucije.

Ovom prilikom predstavnici Državne revizorske institucije su upoznali sagovornike sa izvještajima dostavljenim Tužilaštvu nakon posljednjeg održanog zajedničkog sastanka. Na sastanku je izraženo obostrano zadovoljstvo povodom saradnje ovih državnih organa i dogovorene dalje aktivnosti i dinamika rada.

Sastanak predstavlja nastavak saradnje Državne revizorske institucije i Vrhovnog državnog tužilaštva uspostavljene 2018.godine potpisivanjem Protokola o saradnji sa namjerom unapređenja međusobne saradnje u cilju otkrivanja nezakonitih radnji subjekata revizije i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnog djela izvršenog od strane službenog ili odgovornog lica u subjektu revizije.