Baner

Predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator dr Branislav Radulović na sastanku predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije u Luksemburgu

Luksemburg, 04.maj 2022.godine – U Evropskom revizorskom sudu, 03. i 04.maja 2022.godine održan je godišnji sastanak Kontaktnog odbora predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evorpske unije.

U okviru Kontaktnog odbora održan je sastanak na temu „Procjena dodatne vrijednosti Instrumenta za oporavak i otpornost (RRF) na nacionalnom i EU nivou - strateški zadatak i izazov za EU članice“ tokom kojeg se raspravljalo  o sprovođenju instrumenta i izazovima za revidiranje. Instrument je privremeni mehanizam za oporavak koji Evropskoj komisiji omogućuje da prikupi sredstva za pomoć državama članicama u sprovođenju reformi i ulganja. Države članice EU su prezentovale svoje planove, tekuće i izvršene revizije na temu primjene mehanizma za oporavak. Održana je takođe rasprava o posljedicama i izazovima pandemije i invazije na Ukrajinu za zemlje članice EU.

Iz Državne revizorske institucije sastanku su prisustvovali predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator dr Branislav Radulović. Tokom sastanka, delegacija DRI Crne Gore je imala više bilateralnih sastanaka sa predsjednicima VRI zemalja članica EU.

Crna Gora kao zemlja kandidat za pristupanje EU prisustvuje sastanku Kontaktnog odbora u svojstvu aktivnog posmatrača. Narednim sastankom Kontaktnog odbora predsjedavaće Računski sud Portugala.