Baner

Nadležni Kolegijum DRI zaključio da je došlo do unapređenja u postupku realizacije izdatih preporuka u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“

Podgorica, 27. april 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila naknadnu kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma) je zaključio da su subjekti revizije - Ministarstvo kapitalnih investicija i Uprava za saobraćaj u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno od 7. aprila 2021. godinu od 14 ukupno izdatih preporuka:

-       realizovali pet preporuka,

-       šest preporuka je djelimično realizovano,

-       jedna preporuka je u fazi realizacije,

-       jedna preporuka nije realizovana,

-       status za jednu preporuku se nije mogao utvrditi.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja o realizaciji preporuka, dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, zaključio da je Uprava za saobraćaj realizovala dvije preporuke, dvije preporuke su djelimično realizovane, jedna preporuka je u fazi realizacije i za jednu preporuku se ne može uvjeriti u status realizacije preporuka. Ministarstvo kapitalnih investicija je realizovalo tri preporuke, četiri preporuke su djelimično realizovane, dok jedna preporuka nije realizovana.

Zaključeno je da je potrebno da subjekti revizije dostave nove izvještaje o realizaciji preporuka  u utvrđenom roku od 6 mjeseci.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha "Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva"