Baner

Bilateralna posjeta Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske

Zagreb, 06.april 2022.godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator dr Branislav Radulović, sekretarka Dobrila Glomazić i državni revizor – načelnik sektora II Blažo Savković,  boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske, od 30.marta do 02.aprila t.g. u Zagrebu. Bilateralna posjeta je organizovana na poziv glavnog državnog revizora RH, g.Ivana Klešić.

Tokom radne posjete, učesnici su razmijenili iskustava vezano za funkcionisanje vrhovnih revizorskih institucija u uslovima pandemije Covid – 19, kao i znanja i mišljenja u primjeni novih metodoloških rješenja. Takođe, tokom posjete prezentovani su i sistemi za praćenje sprovođenja revizorskih preporuka DRI Crne Gore i DUR Republike Hrvatske.