Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu

Podgorica, 28.mart 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  za 2020.godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je Agenciji dato 26 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je blagovremeno dostavila Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, sa pratećom dokumentacijom o realiazciji preporuka. Agencija je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvjestila  da je od ukupno 26 datih preporuka realizovala 15 (petnaest), djelimično realizovala 3 (tri), u fazi realizacije su 5 (pet), dok nijesu primjenjive 3 (tri) preporuke.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, je  na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene revizorskog tima, zaključio sledeće: 10 (deset)  preporuka je realizovano, 3 (tri) preporuke su djelimično realizovane, 4 (četiri) preporuke su u fazi realizacije, 4 (četiri) preporuke  nijesu realizovane i za 5 (pet) preporuka se ne može uvjeriti u status realizacije.

Nadležni Kolegijum DRI je takođe zaključio da veći broj preporuka koje su djelimično realizovane ili su u fazi realizacije zahtijeva dalje praćenje imajući u vidu i rokove za realizaciju istih, a za 5 (pet) preporuka revizorski tim nije mogao utvrditi status preporuke, zbog nedostatka dokumentacije. S tim u vezi, a u skladu sa odredbama Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI, zaključak Kolegijuma je da Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 16  preporuka dostavi novi Izvještaj o realizaciji preporuka.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će se dostaviti i skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  za 2020.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvjestaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu