Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu

Podgorica, 13. jun 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu.

Predmet revizje je Godišnji finansijski izvještaji i usklađenost poslovanja sa zakonskom i podzakonskom regulativom Agencije za zaštitu ličnih podataka za 2012. godinu.

 

Cilj revizije je da se izrazi mišljenje o istinitosti i vjerodostojnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i pravilnosti (zakonitosti) transakcija o kojima se izvještava.

Institucija je obavila finansijsku reviziju Agencije za zaštitu ličnih podataka za 2012. godinu, koja podrazumijeva sveobuhvatan uvid u Godišnje finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj DRI, nadležni Kolegijum po predmetnoj reviziji izražava pozitivno mišljenje na tačnost Godišnjeg finansijskog izvještaja predmetnog subjekta. Zbog utvrđenih odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru kao i konstatovanih nedostataka u evidentiranju imovine, nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskim i drugim propisima.

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 4 preporuke.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu