Baner

Održan sastanak s predstavnicima Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 11. juna 2013. godine, na prijedlog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak na temu realizacija Zaključaka Skupštine Crne Gore.

 

Članovi Senata DRI, dr Branislav Radulović i dr Milan Dabović predstavnicima Odbora prezentovali su Godišnji plan revizija DRI za 2013 godinu, raspoložive kapacitete kao i način rasporeda poslova u Državnoj revizorskoj instituciji, ali i ukazali na potrebu preciznijeg određenja Zaključaka, koji se odnose na Aluminijski kombinat Podgorica (KAP) i ulogu Državne revizorske institucije, posebno u dijelu definisanih rokova.

Predstavnci Odbora i Senata DRI obavili su konsultacije i oko drugih pitanja kao što su kadrovosko popunjavanje Senata DRI i izmjene i dopune Zakona o DRI.

Članovi Senata DRI zahvalili su se na podršci Odbora, koja je iskazana kroz usvojene ocjene i stavove u pogledu izrađenog Izvještaja o reviziji državnih garancija Državne revizorske institucije i ukazali na potrebu intezivnije saradnje u obezbjeđivanju boljeg funkcionisanja sistema javnih finansija u Crnoj Gori.

Delegaciju Skupštinskog Odbora predvodio je mr Aleksandar Damjanović, Predsjednik Odbora, a u sastav delegacije bili su i članovi Odbora: Zoran Jelić, dr Strahinja Bulajić i Mladen Bojanić.

 

Služba za informisanje DRI