Banner

Unaprijeđena komunikacija i sprovođenje revizija

Podgorica, 21. februar 2022. godine – U okviru razvoja Strategije razvoja internih komunikacija, danas je u Državnoj revizorskoj instituciji održan sastanak sa ciljem praćenja i uspješnije realizacije godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije, primjene etičkih standarda u pogledu vršenja revizije i drugih aktivnosti vezanih sa Skupštinom Crne Gore i subjektima revizije.

Sastankom kojim je predsjedavao senator prof.dr Branislav Radulović, prisustvovao je i predsjednik Državne revizorske institucije prof.dr Milan Dabović, i ovom prilikom je u svijetlu Etičkog kodeksa DRI i INTOSAI Kodeksa profesionalne etike, posebno istaknut značaj unapređenja integriteta i profesionalnog kredibiliteta DRI i svih zaposlenih u njoj.

Dodatno je razmotren značaj razvoja revizije uspjeha i uspostavljena saradnja sa nadležnim skupštinskim odborima i usaglašeno da sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost, koja je zakazana 28. februara, u ime DRI prisustvuju senator prof.dr Branislav Radulović i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za razvoj revizije uspjeha Jadranka Delibašić.

Na sastanku su takođe razmotrene obaveze revizorskog tima u pogledu organizovanja Regionalne radionice „Praćenje i kontrola implementacije revizorskih preporuka“ koja će se održati 10-11.marta 2022. godine a na kojoj će prisustvovati predstavnici vrhovnih revizorskih institucija iz regiona. Kancelarija Vestminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori, kao dio reginalnog programa Vestminsterske fondacije za demokratiju na Zapadnom Balkanu, koju finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva, će pružiti podršku ovoj radionici.