Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta“

Podgorica, 14. februar 2022. godine – Državna revizorska institucije je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta“, kojom je obuhvatila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokumentaciju koja se odnosi korišćenje subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi, za korisnike koji su to pravo ostvarili u 2020. godini.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenog postupka revizije, utvrdila da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne raspolaže odgovarajućim i na zakonu  utvrđenim registrima i evidencijama, što predstavlja neophodan uslov za cjelovito i objektivno sagledavanje stanja poljoprivrede u Crnoj Gori i ima neposredan uticaj na efikasno i pravovremeno planiranje i sprovođenje mjera agrarne politike i kreiranje politike razvoja u oblasti poljoprivrede. Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu - Agrobudžetom  za realizaciju mjera agrane politike planiran je iznos od 24.404.500€ iz sredstava budžeta. Postupkom revizije obuhvaćeno 29 mjera agrarne politike za čiju realizaciju je planiran iznos od 11.214.000€. Navedene mjere agrarne politike su u potpunosti finansirane iz tekućeg budžeta, bez učešća kredita ili donacija.

DRI je utvrdila da postoji opravdan rizik od greške u obradi i izmjeni podataka i čuvanju internih evidencija Ministarstva i identifikovala i rizik moguće greške prilikom provjere ispunjenosti specifičnih kriterijuma javnog poziva u Registru poljoprivrednih gazdinstava, koji može imati neposredan uticaj na naknadnu kontrolu ispunjenosti specifičnih kriterijuma javnog poziva i/ili naknadnu kontrolu postupka sprovođenja javnog poziva od strane operativno odgovornog službenika Ministarstva. Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike - Agrobudžetom  utvrđeno je 12 mjera agrarne politike za koje nije bila predviđena obaveza sprovođenja postupka javnog oglašavanja, već se postupak realizacije mjera sprovodio isključivo u skladu sa ciljevima, procedurom i kriterijumima utvrđenim Agrobudžetom.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenog postupka revizije ocijenila da postojeći sistem i realizacija mjera agrarne politike, koje su finansirane iz sredstava budžeta u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu - Agrobudžet nije u dovoljnoj mjeri efikasan u dijelu:

-          Implementacije i vođenja utvrđenih registara i evidencija, koji predstavljaju neophodan uslov za efikasno planiranje i realizaciju mjera agrarne politike, mjerenje efekata mjera agrarne politike i planiranje i sprovođenje politike poljoprivrednog razvoja.

-          Sprovođenja mjera agrarne politike za koje Agrobudžetom za 2020. godinu nije bio predviđen postupak objavljivanja javnog poziva, jer je revizijom utvrđeno da postojeći sistem realizacije navedenih mjera ostavio prostor za donošenje pojedinačnih odluka koje nijesu praćene odgovarajućim analizama tržišta i zasnovane na računovodstvenim propisima i standardima.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma) je utvrdio da karakter nalaza u predmetnoj reviziji nalaže da se Konačan izvještaj DRI dostavi Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, na upoznavanje.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta"