Banner

Predstavnici DRI na obukama interne i eksterne komunikacije u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju

Bečići, 11. februar 2022. godine – Predstavnici DRI učestvovali su na trening programe eksterne i interne komunikacije koje je organizovala Kancelarija WFD-a u Crnoj Gori.

Učesnici treninga o eksternoj komunikaciji bavili su se osnovama PR procesa, saopštenjima za štampu, javnim nastupom, TV debatama, poziciji dominacije i značajem društvenih mreža, kao i  tehnikama uspješne komunikacije u javnosti.

Tokom rada sa dvije grupe na treninzima posvećenim internoj komunikaciji fokus je bio na principima i modelima saradnje, korisnim tehnologijama i platformama, upravljanju internim procesima i timskoj komunikaciji.

Predstavnici DRI su aktivnim učešćem na treningu pokazali volju da poboljšaju internu i eksternu komunikaciju kako bi svoj rad učinili vidljivijim i optimizovali svoje radne procese.

Trening program je dio zajedničke inicijative, predviđene Memorandumom o saradnji između WFD i DRI. Glavni cilj ove inicijative je doprinos transparentnim i odgovornim političkim praksama u crnogorskim institucijama i uključuje ekspertsku podršku za poboljšanje komunikacije, saradnje sa Skupštinom Crne Gore, civilnim sektorom, medijima i međunarodnim organizacijama.

Događaje su otvorili Zoran Jelić, senator DRI Crne Gore i Ana Milutinović, direktorica WFD kancelarije u Crnoj Gori.