Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje

Podgorica, 03. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, kao subjekt revizije, je blagovremeno dostavilo DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka u rokovima utvrđenim u Konačnom izvještaju o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje. U dostavljenom Izvještaju Ministarstvo je izvjestilo da je od ukupno osam datih preporuka realizovalo pet, djelimično realizovalo jednu i za dvije preporuke je izvjestilo da ih nije realizovalo.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma) je na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, potvrdio status/ocjene subjekta revizije.

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta za predmetnu reviziju Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje, u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI zaključno sa 28.12.2021. godine, od ukupno osam izdatih preporuka realizovao pet preporuka DRI, dok su za realizaciju preostale tri preporuke predviđene aktivnosti koje zahtijevaju duže vrijeme.

Nadležni Kolegijum DRI je dalje zaključio da se za tri preporuke (jedna koja je djelimično realizovana i dvije koje nisu realizovane), subjektu revizije utvrdi novi rok za realizaciju preporuka, te da se nastavi sa praćenjem preporuka. Subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj o realizaciji preporuka do 01.08.2022. godine.

Izvještaj  o realizaciji preporuka datih u reviziji  Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje