Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“

Podgorica, 01. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja  državnih puteva“.

Ministarstvo kapitanih investicija, kao subjekt revizije, je u utvrđenom roku blagovremeno dostavilo DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka po protoku roka utvrđenog u Konačnom izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“. U dostavljenom Izvještaju Ministarstvo je izvjestilo da je od ukupno osam datih preporuka realizovalo tri, djelimično realizovalo četiri i za jednu preporuku je izvjestilo da nije primjenjiva.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma), je na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, zaključio da se za: pet preporuka ne može uvjeriti u status realizacije preporuka; tri preporuke nijesu realizovane. Shodno zaključenom potrebno je od subjekta revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženja i sprovesti terensku kontrolu od strane državnog revizora u cilju utvrđenja statusa preporuka.

Uprava za saobraćaj je u utvrđenom roku dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavila, Uprava je ocijenila da je od ukupno šest datih preporuka, realizovala jednu, djelimično realizovala jednu, u fazi realizacije dvije i za dvije preporuke da nijesu realizovane.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, zaključio da se za: dvije preporuke ne može uvjeriti u status realizacije preporuka, tri preporuke nijesu realizovane, jedna preporuka je u fazi realizacije. Shodno zaključenom potrebno od je subjekta revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženja i sprovesti terensku kontrolu od strane državnog revizora u cilju utvrđenaja statusa preporuka.

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekti revizije (Ministarstvo kapitalnih investicija i Uprava za saobraćaj) u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI od 14 ukupno izdatih preporuka nijesu u najvećem broju realizovali preporuke DRI ili se državni revizor nije mogao uvjeriti u status preporuke na osnovu izjašnjenja subjekata revizije. Zaključcima Kolegijuma Ministarstvo kapitalnih investicija i Uprava za saobraćaj su dužni dostaviti nove izvještaje u utvrđenom roku od 30 dana za nerealizovane preporuke i u fazi realizacije. Državni revizor će izvršiti dodatnu kontrolu za preporuke za koje se nije mogao utvrditi status, sačiniti zapisnik i izvijestiti nadležni Kolegijum u roku od 60 dana.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“  je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha "Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva"