Banner

U toku je prijava za polaganje ispita za sticanje zvanja Državni revizor

Podgorica, 25. januar 2022.godine – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor, Državna revizorska institucija organizuje februarski ispitni rok za polaganje ispita za stucanje zvanja Državni revizor.

U okviru ispitnog roka prijavljeni kandidati polažu sedam ispitnih predmeta i to: Sistem upravljanja javnom potrošnjom, Budžetsko računovodstvo, Finansijsko i upravljačko računovodstvo, Revizija godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata i revizija javnih nabavki, Informacioni sistem u funkciji revizije, Revizija javnog sektora, Revizija lokalnih samouprava i privrednih društava u većinskom vlasništvu države Crne Gore.

Državna revizorska institucija će organizovati i časove besplatnih obuka za kandidate koji se prijave za polaganje ispita  za državnog revizora.

Sve dodatne  informacije o obukama i o načinu i uslovima polaganja ispita možete dobiti od Sekretara komisije za polaganje ispita za državni revizora, mr Milijane Kalezić. Informacije o polaganju mogu se naći i na sajtu DRI u okviru - Revizorski ispit – Obavještenja o ispitnim rokovima- 2022- Februar 2022.godine.