Banner

Revizije uspjeha u cilju sprovođenja UN Agende održivog razvoja

Podgorica, 20. januar 2022. godine - Na poziv Državne revizorske institucije Crne Gore (DRI), u cilju prezentovanja izvještaja o reviziji uspjeha iz oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine održan je sastanak sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, na kojem su bili prisutni i predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, UNDP-a i Sistema UN u Crnoj Gori.

Senator DRI dr Branislav Radulović je apostrofirao značaj revizije uspjeha u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja iz Agende UN 2030. i u skladu sa tim naveo da je DRI usvojila Godišnji plan revizija za 2022. godinu, koji se između ostalog fokusira na pitanja koja se tiču 17 oblasti održivog razvoja. Revizije uspjeha iz oblasti održivog razvoja su kompleksne i zahtijevaju poseban nivo specijalističkog revizorskog znanja i primjene unaprijeđene metodologije rada.


U cilju jačanja revizorskih kapaciteta u oblasti revizije zaštite životne sredine, DRI, kao punopravna članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je u decembru 2021. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine (EUROSAI WGEA). 


Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, g. Dragan Krapović i zamjenik predsjednika Odbora, g. Genci Nimanbegu iskazali su posvećenost i podršku radu Državne revizorske institucije i izrazili spremnost da u budućem radu daju svoj doprinos praćenju implementacije preporuka iz izvještaja o reviziji uspjeha u oblastima, koje su u nadležnosti Odbora. Na sastanku je ukazana potreba intenzivnije saradnje kroz organizovanje kontrolnih i konsultativnih saslušanja subjekata revizije iz nadležnosti Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.


U skladu sa potpisanim Protokolom o saradnji Skupštine Crne Gore i DRI, senator Radulović sa svojim revizorskim timom upoznali su učesnike sastanka sa nalazima izvršenih revizija uspjeha na teme: energetske efikasnosti, efikasnosti sprovođenja politike zaštite od šumskih požara, upravljanja intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja Jadranskog mora i efikasnosti praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori.

Posebno je istaknuto da su u Izvještaju EK za poglavlje 32 „Finansijska kontrola“ date pozitivne ocjene u oblasti eksterne revizije i naglašeno da je DRI u proteklom periodu značajno unaprijedila saradnju sa ključnim zainteresovanim stranama i ojačala svoju kontrolnu funkciju nad potrošnjom javnih sredstava.

Na kraju sastanka, zaključeno je da je u narednom periodu potrebno održati posebnu sjednicu u formi konsultativnog saslušanja povodom Izvještaja o reviziji uspjeha "Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori", čiji će se termin naknadno utvrditi. Takođe je dogovoreno da će se nakon objavljivanja Kontrolne revizije Izvještaja o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”, predmetni Izvještaj o reviziji sa konačnim izvještajem o kontrolnoj reviziji dostaviti Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore na upoznavanje.