Banner

DRI podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u opštinama Budva i Bar zbog nedostavljanja dokumentacije

Podgorica, 14. januar 2021. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 13. januara 2021. godine razmotrio je i usvojio prijedlog Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u opštinama Budva i Bar zbog nedostavljanja dokumentacije, a u vezi sa vršenjem revizije uspjeha »Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda« iz nadležnosti Sektora II, kojim rukovodi senator dr Branislav Radulović.

Zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, Državna revizorska institucija podnosi protiv odgovornih lica opštine Budva i Bar, g. Marka Carevića i g. Dušana Raičevića zbog nepoštovanja obaveze dostavljanja dokumentacije shodno članu 10 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. Navedenom odredbom je propisano da je subjekt revizije dužan da, na zahtjev Institucije, sva dokumenta, finansijske iskaze, izvještaje, finansijske evidencije, nalaze interne kontrole i druge evidencije učini dostupnom Instituciji ili da na uvid ovlašćenom licu koje vrši reviziju, bez odlaganja. Takođe je definisano da subjekat revizije dužan Instituciji ili ovlašćenom licu dati na uvid dokumenta ili obavještenja povjerljivog karaktera ili dokumenta koja predstavljaju poslovnu i drugu tajnu u skladu sa zakonom.

Odgovornim licima opštine Budva i Bar su dostavljena obavještenja o vršenju revizije sa zahtjevom za dostavu dokumantacije kao i Urgencija za dostavljanje dokumentacije povodom vršenja predmetne revizije, međutim na navedena akta nije dostavljen odgovor, niti je po istima dostavljena tražena dokumentacija.

U skladu sa članom 52 Zakona o DRI novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura. kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu (subjektu revizije) koji Instituciji ili ovlašćenom licu DRI ne učini dostupnom dokumentaciju ili ne da tražena obavještenja, informacije i razjašnjenja ili da netačne podatke.

Zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka sa pratećim dokazima DRI je uputila nadležnim sudovima za prekršaje u Budvi i Baru.