Banner

Published Audit Report “Verification of the health care expenses related to Covid-19" for 2021

Podgorica, 30. decembar 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju konfirmacije troškova zdravstvene zaštite po osnovu COVID-a 19.

Predmetnom revizijom “Konfirmacija troškova zdravstvene zaštite po osnovu COVID-a 19” kontrolisani su podaci dostavljeni od strane Ministarstva zdravlja od 31. decembra 2020. godine. Ministarstvo zdravlja je dostavilo podatke za 67 subjekata revizije u ukupnom iznosu 32.080.978,51€ i obavijestilo Državnu revizorsku instituciju da osam subjekata nije dostavilo tražene podatke, i to: Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Montenegroairlines, Prijestonica Cetinje, Opština Berane, Opština Gusinje, Opština Plužine i Opština Tivat.

Na osnovu dostavljenih podataka, neposredna kontrola (terenska i dokumentaciona) od strane državnih revizora, je izvršena kod 16 subjekata revizije čiji ukupni troškovi su prikazani u iznosu 24.454.228,05€. Nadležni Kolegijum nije mogao prihvatiti iznos 442.889,68€ koji isključuje iz kontrolisane sume, pa shodno tome izvršena je konfirmacija troškova u iznosu 24.830.550,74€.

Pored navedenog, Državna revizorska institucija je kroz reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu konfirmisala izdatke u iznosu od 67.351.166,80€ koji se odnose na pandemiju COVID-19. Predmetnom revizijom obuhvaćeni su izdaci nastali kod sljedećih potrošačkih jedinica: Ministarstvo ekonomije u ukupnom iznosu 63.384.683,91€; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u ukupnom iznosu 580.701,44€; Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u ukupnom iznosu 2.078.257,37€ i Ministarstva zdravlja u ukupnom iznosu 1.307.524,08€ i kod istih nijesu utvrđene bitno materijalne greške.

Pored konfirmacije troškova, nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, senator i član Kolegijuma je utvrdio revizijom pravilnosti da subjekti revizije nijesu u svim bitno materijalnim aspektima koji imaju prožimajući karakter sa zakonskim i drugim propisima uskladili poslovanje koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Subjekti revizije nijesu ispoštovali Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu, Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Uputstvo o radu državnog trezora, Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u zdravstvenim ustanovama.

Izvještaj o reviziji “Konfirmacija troškova zdravstvene zaštite po osnovu COVID-a 19” biće dostavljen na upoznavanje nadležnom odboru Skupštine CG - Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Izvještaj o reviziji “Konfirmacija troškova zdravstvene zaštite po osnovu COVID-a 19” je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Audit report “Verification of the health care expenses related to Covid-19" for 2021