Baner

Predstavnica DRI na 20.sjednici Odbora za ljudska prava i slobode

Podgorica, 17.decembar 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević, učestvovala je na 20.sjednici Odbra za ljudska prava i slobode na kojoj je razmatran predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa predlogom da se razmotre i sledeće budžetske potrošačke jedinice: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti  i Nacionalni savjeti - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti.

Državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević je upoznala prisutne da je DRI na inicijativu Odbora za ljudska prava i slobode, a uzimajući u obzir i ostale kriterijume utvrđene smjernicama DRI za predlaganje i izbor revizija, izvršila dopunu Godišnjeg plana revizija za 2021. godinu i u isti uvrstila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Nacionalni savjeta za 2020.godinu. S tim u vezi, državna revizorka – načelnica u sektoru IV je informisala Odbor da je završen terenski dio revizije u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i u toku je izrada Preliminarnog izvještaja o reviziji kao i da je u toku terenski dio revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020.godinu.