Baner

DRI izradila Prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine

Podgorica, 17. decembar  2021. godine – Shodno Planu aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz Protokola o saradnji DRI i Skupštine, DRI je izradila grafički prikaz Godišnjeg izvještaja za potrebe sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i plenarne sjednice Skupštine povodom razmatranja Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine.

Prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine je izrađen u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju i objavljen je na zvaničnoj internet stranici DRI.

Prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine