Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine razmotrio Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 16. decembar 2021. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori - Nikola N. Kovačević, dr Branislav Radulović, Zoran Jelić i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović, prisustvovali su 21. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na kojoj je razmotren Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine. 

Predsjednik Senata dr Milan Dabović upoznao je prisutne poslanike sa nalazima i preporukama Državne revizorske institucije, koji proističu iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020.godinu.

Senatori Nikola N. Kovačević, dr Branislav Radulović i Zoran Jelić su na sjednici Odbora prezentovali ključne nalaze i preporuke iz pojedinačnih izvještaja o reviziji, sadržane u Godišnjem izvještaju iz nadležnosti sektora kojima rukovode.

U odnosu na nalaze i preporuke DRI, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da donese zaključak kojim se podržavaju nalazi i preporuke DRI.