Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar savremene umjetnosti za 2012. godinu

Podgorica, 10. jun 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centra savremene umjetnosti za 2012. godinu. 

Predmet revizje je Godišnji finansijski izvještaj Centra za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima. 

Revizija Centra imala je za cilj izricanje mišljenja o pouzdanosti i tačnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra savremene umjetnosti za 2012. godinu  i usklađenosti poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima, kao i ocjenu unutrašnjeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Državna revizorska institucija u predmetnoj reviziji obavila je opštu reviziju (reviziju pravilnosti).

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije  na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum po predmetnoj reviziji izražava negativno mišljenje. S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 14 preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centra savremene umjetnosti za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar savremene umjetnosti za 2012. godinu