Baner

Unapređenje saradnje Državnog tužilaštva i DRI

Podgorica, 15.decembar 2021.godine – U prostorijama tužilaštva Crne Gore održan je sastanak predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije kao vid kontinuirane saradnje ovih državnih organa.

Sagovornici su razmijenili informacije o statusu predmeta koji su u državnim tužilaštvima formirani povodom dostavljenih Izvještaja Državne revizorske institucije. Istovremeno je u odnosu na ove aktivnosti dogovorena dinamika dalje saradnje.

Tema sastanka bile su i mogućnosti za dalje unapređenje saradnje Državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije i u tom pravcu predloženi dodatni mehanizmi koji bi doprinijeli ostvarenju tog cilj.

Saradnja Državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije uspostavljena je 2018.godine, potpisivanjem Protokola o saradnji sa ciljem unapređenja međusobne saradnje u cilju otkrivanja nezakonitih radnji subjekata revizije i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnog djela izvršenog od strane službenog ili odgovornog lica u subjketu revizije.